Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
29

I C 17/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 17/15 UZASADNIENIE W dniu 08 lutego 2013r. powód Ł. S. (1) wniósł przeciwko (...) SA w W. pozew o zapłatę kwoty 10.000,00 zł., tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. do dnia zapłaty oraz kwoty 532,66 zł tytułem kosztów leczenia wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, 350,00 zł. tytułem kosztów dojazdu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kwoty 919,65 zł. tytułem skap
Czytaj więcej»

I C 17/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 17/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 12.029,41 /dwanaście tysięcy dwadzieścia
Czytaj więcej»

I C 109/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2018-05-23

Data publikacji: 2019-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 109/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: (...) Anna Kubicka - Grudzień Protokolant: stażysta Renata Świątek po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 roku w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. P. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 109/18 upr.
Czytaj więcej»

III RC 119/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2016-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt III RC 119/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 02 marca 2016 roku Pozwem z dnia 18 lutego 2015 r. powódka R. T. domagała się zasądzenia od pozwanego M. T. alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10-tego każdego miesiąca. Na uzasadnienie powódka wskazała, iż z pozwanym jest po rozwodzie od października 2013 r. Rozwód został orzeczony z winy pozwanego. Sytuacja finansowa powódki jest znacznie gorsza niż sprzed rozwodu. Powódka utrzymuje się z
Czytaj więcej»

III RC 242/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrokiem z dnia 11 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie III RC 242/15, Sąd Rejonowy w Staszowie alimenty należne od pozwanego M.K. na rzecz powódki I.K., ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Staszowie w dniu 01 kwietnia 2008 roku, sygn. akt III RC 192/07, w wysokości po 600 złotych miesięcznie,których wysokość została utrzymana (...)
Sygn. akt III RC 242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Staszowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w składzie : Przewodniczący: SSR Maria Rutkowska przy udziale protokolanta: st. sekr. sąd. Katarzyny Mazur po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 roku w Staszowie, na rozprawie, sprawy z powództwa I. K. , przeciwko M. K. , o podwyższenie alimentów, I alimenty należne od pozwanego M. K. na rzecz powódki I. K. , ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejo
Czytaj więcej»

I C 205/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2021-12-10

Data publikacji: 2022-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 205/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Anna Kubicka – Grudzień Protokolant: Sekr. Anna Kubik po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2021 roku w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku spółki akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko T. O. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) Banku spółki akcyjnej z siedzibą we W. na rze
Czytaj więcej»

I C 224/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 224/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Czarnecki Protokolant: stażysta Renata Świątek po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. w Staszowie sprawy z powództwa Banku Spółdzielczego w S. przeciwko (...) sp. z o.o. w R. , A. K. (1) , M. C. , R. P. , (...) Zarządowi Dróg w K. , G. K. , P. K. , A. K. (2) , G. C. , J. P. , Z. K. o uzgodnienie treści księgi
Czytaj więcej»

I C 289/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-10-21

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 289/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa K. Ć. przeciwko Polskiemu Biurowi Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę zadośćuczynienia I zasądza od pozwanego Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjny
Czytaj więcej»

I C 336/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2021-10-27

Data publikacji: 2022-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 336/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor sądowy Anna Kubicka – Grudzień Protokolant: sekr. K. W. po rozpoznaniu w dniu 27 października 2021 roku w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki M. K. na rzecz strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z s
Czytaj więcej»

I C 449/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 449/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w Staszowie nr rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Staszowie o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania I zasądza od pozwanego Towarzy
Czytaj więcej»