Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
25

I C 533/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 533/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Fik Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Jaworska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa K. Ż. i M. Ż. przeciwko (...) w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty z dnia 27 października 2008 roku S
Czytaj więcej»

III RC 119/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2016-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt III RC 119/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 02 marca 2016 roku Pozwem z dnia 18 lutego 2015 r. powódka R. T. domagała się zasądzenia od pozwanego M. T. alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10-tego każdego miesiąca. Na uzasadnienie powódka wskazała, iż z pozwanym jest po rozwodzie od października 2013 r. Rozwód został orzeczony z winy pozwanego. Sytuacja finansowa powódki jest znacznie gorsza niż sprzed rozwodu. Powódka utrzymuje się z
Czytaj więcej»

III RC 242/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrokiem z dnia 11 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie III RC 242/15, Sąd Rejonowy w Staszowie alimenty należne od pozwanego M.K. na rzecz powódki I.K., ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Staszowie w dniu 01 kwietnia 2008 roku, sygn. akt III RC 192/07, w wysokości po 600 złotych miesięcznie,których wysokość została utrzymana (...)
Sygn. akt III RC 242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Staszowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w składzie : Przewodniczący: SSR Maria Rutkowska przy udziale protokolanta: st. sekr. sąd. Katarzyny Mazur po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 roku w Staszowie, na rozprawie, sprawy z powództwa I. K. , przeciwko M. K. , o podwyższenie alimentów, I alimenty należne od pozwanego M. K. na rzecz powódki I. K. , ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejo
Czytaj więcej»

I C 17/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 17/15 UZASADNIENIE W dniu 08 lutego 2013r. powód Ł. S. (1) wniósł przeciwko (...) SA w W. pozew o zapłatę kwoty 10.000,00 zł., tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. do dnia zapłaty oraz kwoty 532,66 zł tytułem kosztów leczenia wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, 350,00 zł. tytułem kosztów dojazdu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kwoty 919,65 zł. tytułem skap
Czytaj więcej»

I C 17/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 17/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 12.029,41 /dwanaście tysięcy dwadzieścia
Czytaj więcej»

I C 127/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-01-12

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 127/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 30 października 2015 roku W pozwie z dnia 30 października 2015 roku wniesionym przeciwko (...) Bank (...) S.A. we W. powód J. K. (1) domagał się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 08.09.2005 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 17.03.2006 r. w sprawie sygn. akt I Co 73/06. Powód domagał się również zabezpieczenia powództwa p
Czytaj więcej»

I C 224/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 224/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jarosław Czarnecki Protokolant: stażysta Renata Świątek po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. w Staszowie sprawy z powództwa Banku Spółdzielczego w S. przeciwko (...) sp. z o.o. w R. , A. K. (1) , M. C. , R. P. , (...) Zarządowi Dróg w K. , G. K. , P. K. , A. K. (2) , G. C. , J. P. , Z. K. o uzgodnienie treści księgi
Czytaj więcej»

I C 289/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-10-21

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 289/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa K. Ć. przeciwko Polskiemu Biurowi Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę zadośćuczynienia I zasądza od pozwanego Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjny
Czytaj więcej»

I C 368/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 368/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 542/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 542/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko R. G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda D. K. na rzecz pozwanego R. G. kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułe
Czytaj więcej»