Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
31

I C 533/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 533/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krzysztof Fik Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Jaworska po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa K. Ż. i M. Ż. przeciwko (...) w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty z dnia 27 października 2008 roku S
Czytaj więcej»

I C 542/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 542/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko R. G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda D. K. na rzecz pozwanego R. G. kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułe
Czytaj więcej»

I C 449/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 449/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w Staszowie nr rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Staszowie o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania I zasądza od pozwanego Towarzy
Czytaj więcej»

I C 368/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 368/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 17/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 17/15 UZASADNIENIE W dniu 08 lutego 2013r. powód Ł. S. (1) wniósł przeciwko (...) SA w W. pozew o zapłatę kwoty 10.000,00 zł., tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu. do dnia zapłaty oraz kwoty 532,66 zł tytułem kosztów leczenia wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, 350,00 zł. tytułem kosztów dojazdu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kwoty 919,65 zł. tytułem skap
Czytaj więcej»

I C 17/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 17/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 12.029,41 /dwanaście tysięcy dwadzieścia
Czytaj więcej»

I C 109/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2018-05-23

Data publikacji: 2019-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 109/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: (...) Anna Kubicka - Grudzień Protokolant: stażysta Renata Świątek po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 roku w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. P. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 109/18 upr.
Czytaj więcej»

I C 127/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-01-12

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 127/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 30 października 2015 roku W pozwie z dnia 30 października 2015 roku wniesionym przeciwko (...) Bank (...) S.A. we W. powód J. K. (1) domagał się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 08.09.2005 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 17.03.2006 r. w sprawie sygn. akt I Co 73/06. Powód domagał się również zabezpieczenia powództwa p
Czytaj więcej»

I C 205/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2021-12-10

Data publikacji: 2022-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 205/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor Sądowy Anna Kubicka – Grudzień Protokolant: Sekr. Anna Kubik po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2021 roku w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku spółki akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko T. O. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej (...) Banku spółki akcyjnej z siedzibą we W. na rze
Czytaj więcej»

I C 110/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 110/15 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 27 września 2016 roku W dniu 07 października 2014 roku U. W. wniosła przeciwko L. B. pozew o zapłatę kwoty 49.186,49 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym postepowania pojednawczego. W uzasadnieniu wskazała, iż w dniu 06 marca 2013 roku była klientką sklepu przy ul. (...) w S. , prowadzonego przez pozwanego. W tym dniu miedzy godz. 16.10 a godz. 16.15
Czytaj więcej»