Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

BIP
Rozmiar tekstu
Kontrast
Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
31

I C 127/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-01-12

Data publikacji: 2016-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. I C 127/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 30 października 2015 roku W pozwie z dnia 30 października 2015 roku wniesionym przeciwko (...) Bank (...) S.A. we W. powód J. K. (1) domagał się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 08.09.2005 r. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 17.03.2006 r. w sprawie sygn. akt I Co 73/06. Powód domagał się również zabezpieczenia powództwa p
Czytaj więcej»

I C 242/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2022-02-18

Data publikacji: 2023-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 242/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2022 roku Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Anna Kubicka – Grudzień Protokolant: sekr. K. W. po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2022 roku w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko S. U. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od strony powodowej (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz p
Czytaj więcej»

I C 336/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2021-10-27

Data publikacji: 2022-01-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 336/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor sądowy Anna Kubicka – Grudzień Protokolant: sekr. K. W. po rozpoznaniu w dniu 27 października 2021 roku w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki M. K. na rzecz strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z s
Czytaj więcej»

I C 449/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 449/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w Staszowie nr rozprawie sprawy z powództwa P. G. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Staszowie o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania I zasądza od pozwanego Towarzy
Czytaj więcej»

I C 542/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 542/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko R. G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda D. K. na rzecz pozwanego R. G. kwotę 2.417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułe
Czytaj więcej»

III RC 242/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-02-11

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wyrokiem z dnia 11 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie III RC 242/15, Sąd Rejonowy w Staszowie alimenty należne od pozwanego M.K. na rzecz powódki I.K., ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Staszowie w dniu 01 kwietnia 2008 roku, sygn. akt III RC 192/07, w wysokości po 600 złotych miesięcznie,których wysokość została utrzymana (...)
Sygn. akt III RC 242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Staszowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w składzie : Przewodniczący: SSR Maria Rutkowska przy udziale protokolanta: st. sekr. sąd. Katarzyny Mazur po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 roku w Staszowie, na rozprawie, sprawy z powództwa I. K. , przeciwko M. K. , o podwyższenie alimentów, I alimenty należne od pozwanego M. K. na rzecz powódki I. K. , ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejo
Czytaj więcej»

I C 17/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 17/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. S. tytułem zadośćuczynienia kwotę 12.029,41 /dwanaście tysięcy dwadzieścia
Czytaj więcej»

I C 289/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-10-21

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 289/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: PSR Rafał Skrzypiec Protokolant: st. sekr. sąd. Renata Chmielowiec po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa K. Ć. przeciwko Polskiemu Biurowi Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę zadośćuczynienia I zasądza od pozwanego Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjny
Czytaj więcej»

III RC 119/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2016-03-29

Data publikacji: 2016-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt III RC 119/15 UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Staszowie z dnia 02 marca 2016 roku Pozwem z dnia 18 lutego 2015 r. powódka R. T. domagała się zasądzenia od pozwanego M. T. alimentów w kwocie po 600 zł miesięcznie, płatnych do dnia 10-tego każdego miesiąca. Na uzasadnienie powódka wskazała, iż z pozwanym jest po rozwodzie od października 2013 r. Rozwód został orzeczony z winy pozwanego. Sytuacja finansowa powódki jest znacznie gorsza niż sprzed rozwodu. Powódka utrzymuje się z
Czytaj więcej»

I C 109/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Staszowie

Data orzeczenia: 2018-05-23

Data publikacji: 2019-02-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 109/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym Przewodniczący: (...) Anna Kubicka - Grudzień Protokolant: stażysta Renata Świątek po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 roku w Staszowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko J. P. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 109/18 upr.
Czytaj więcej»